Priser

Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest kontant 550 kr
Uarbejdsdygtighedsattest ean regning 650 kr
Privatkonsultation pr. påbegyndt 15 min. 625 kr
Lægeerklæring 625 kr
Lægeerklæring sygdom, studerende 275 kr
Forsikringsattest pr. påbegyndt 15 min 625 kr
 Spiral  350 kr

Priserne er inkl. moms

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.