Priser

Priser

Motorattest til kørekort 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest kontant 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest ean regning 600 kr
Privatkonsultation pr. påbegyndt 15 min. 500 kr
Lægeerklæring 500 kr
Lægeerklæring sygdom, studerende 250 kr
Journalgennemgang og kopi af journal til forsikring 750 kr
Forsikringsattest pr. påbegyndt 15 min 625 kr
 Spiral  300 kr

Priserne er inkl. moms

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.
Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.