Medicinfornyelse

Du kan få fornyet din faste medicin på flere måder:

– Telefonisk uden for lægernes telefonkonsultationstid

– Elektronisk ved anmodning inden fra selvbetjening eller ved mail

– Personligt fremmøde

Et krav for receptfornyelse er at klinikkens anbefalinger om regelmæssige kontrol efterkommes.

Receptfornyelse af stærk smertestillende medicin skal som udgangspunkt foretages af en læge. Receptfornyelse er beroligende medicin af benzodiazepintypen kræver personligt fremøde.