Covid 19

Vedrørende Covid 19 vaccine

Vi ved ikke hvornår vaccinerne kommer til at blive udrullet i 2021. Vi kender heller ikke kriterierne for, hvornår man kan bliver henvist til vaccination. Vi anbefaler, at man orienterer sig i medierne og hos myndighederne. Se mere om vaccination på sundhedsstyrelsens hjemmeside

https://www.sst.dk/da/corona/Vaccination-mod-COVID-19

 

Vedrørende   Covid 19 forbehold i klinikken:

Der skal altid bæres maske, når man kommer i lægeklinikken

For at forebygge udbredelse af en evt. Covid-19 epidemi, må man ikke komme i klinikken med symptomer på luftvejsinfektion med hoste, snot, ondt i hals og feber uden at have talt med klinikken i telefonen. I må derfor ikke komme uvisiteret i øjeblikstiderne ml 8.15-8.45 .
Grundet den aktuelle situation, som udvikler sig fra dag til dag, så vil der være ekstra pres på telefonerne og derfor forventede længere ventetid.

Vi har igen åbent for internet booking af tider. Det er dog vigtigt, at der ikke bookes tider ved symptomer på øvre luftvejsinfektion. Her skal der ringes først.

Klinikken har mulighed for at tilbyde aftalte videokonsultationer efter aftale. Videokonsultationer skal startes fra vores app “min læge”
Vejleding findes her: https://minlaegeapp.dk/guide-videokonsultation/

Vi beklager de gener dette vil medføre men håber, at I vil efterkomme ovenstående, så vi kan forebygge spredning i tilfælde af en regulær epidemi.
Vi bliver nødt til at hjælpes ad med at passe på hinanden.

For ydereligere info se:

Coronasmitte.dk eller ringe til sundhedsstyrelsens hotline