Blodprøvetagning

Der kan tages blodprøver i klinikken fra kl. 8.00 – 12:00. Disse skal på forhånd være lægeordineret.

Vi har drop in tid til blodprøvetagning mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 08:00-08:15. Disse blodprøver skal være ordineret af en læge og der skal være en plan for svar på prøverne, hvis drop in tiden anvendes.

Der kan ikke tages blodprøver senere end kl 12:00 pga. afhentning til laboratoriet.

Hvis det i forbindelse med en lægekonsultation besluttes, at der skal tages blodprøver, kan det ikke forventes at dette kan udføres samme dag i klinikken, da der ikke er afsat tid til dette.

Klinikken tager ikke blodrøver som er bestilt/ordineret af andre speciallæger eller hospitalsafdelinger. Der henvises her til laboratoriet på Amager hospital.